โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2554


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2554
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ประจำปี 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2554 และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน เพื่อสนองพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่าน

ในการปลูกต้นไม้โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณโดยรอบอาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ อินทนิล ตะแบก เสลา และคูณ จำนวน 300 ต้น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-06-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ