บุคลากร GE ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)


บุคลากร GE ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)
บุคลากร GE ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ  บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากร GE ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้แก่ นายดวงพร นามหิงษ์ และนายกันตพงษ์ เดชวงษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) นำโดย อาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก โดยมี นายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธี

พิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น เมื่อวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 และแต่งตั้งพระเจริญราชเดชหรือนามเดิมว่า กวด เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน จัดให้มีพิธีบวงสรวงฯ ขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม อีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ