เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware


เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware
เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร  หลักสูตร  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware	 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป คือ นายภานุพล ปะสังขีนี และ นางสาวช่อลัดดา คำธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารบริการวิชาการชุมชน โดยมีนายวิชียร เปนนาม วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ