ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2555


ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2555
 ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่  2555  width=

รายละเอียดข่าว

                 ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2555 ณ ร้านอาหารแผ่นดินทอง โดยได้รับการอนุเคราะห์ของรางวัลในการจับสลากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรจากคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป และผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ จำนวนหลายรางวัล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ