มมส. ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang)
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย


มมส. ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang) <br> เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
 มมส. ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang) <br> เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  width=

รายละเอียดข่าว

                 มมส. ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang) เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา นายบาง ซอน คิว (Bang Seon Gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีได้ประกาศให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang) 12 ประเทศ 15 แห่งทั่วโลก โดยประเทศที่เสนอขอจัดตั้งศูนย์นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 16 ประเทศ รวมกว่า 40 แห่ง ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ประเทศจีน ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ประเทศคาซัคสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศอเมริกา (นิวยอร์ค) ประเทศตุรกี ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศศรีลังกา และประเทศเปรู ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เซจง มีจำนวน 5 แห่งด้วยกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ “Sejong Hakdang” (Korean Cultural Centre) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไป ดำเนินการประสานงานในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีให้เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสนใจและมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์เซจงอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ด้านสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาเกาหลีของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอินเจ (Inje University) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดตั้งศูนย์เซจงครั้งนี้ด้วย” ทางรัฐบาลเกาหลีจึงมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งศูนย์เซจงเพื่อถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ