โครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรม
The Naked Show


โครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรม <br>The Naked Show
   โครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์  ด้วยกิจกรรม <br>The  Naked Show    width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรม The Naked Show

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม The Naked Show ขึ้น โดยเชิญ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรชื่อดัง มาเดี่ยวไมโครโฟน สร้างเสียงหัวเราะและแง่คิดในการเรียนอย่างไรให้มีความสุข ณ ห้องประชุม AR-201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายปริญญ์ งามสุทธิ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดเดี่ยวไมโครโฟน The Naked Show ในครั้งนี้ ได้รีบเกียรติจากพิธีกรชื่อดัง คือ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และทีมงานจากบริษัทเก็ทไลฟ์ แมเนจเม้นจำกัด ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดจนแง่คิดในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการชี้แนะด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับวัยรุ่น แนะการเรียนอย่างไรให้มีความสุขและการผ่อนคลายความเครียดในช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบให้กับนิสิต ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ ผู้สอน และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีทักษะการเรียนอย่างมีความสุขในสังคมมากยิ่งขึ้น และนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจด้านการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการอยู่ในสังคมสภาพปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ผ่อนคลายจากการเรียนให้แก่นิสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเดี่ยวไมโครโฟน ของน้าเน็กในวันนี้ กว่า 500 คน

น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าของฉายา "ปากหมา หน้าตี๋ ชาติตระกูลดี ผมสี มีหนวด"
ที่กำลังจะมีเดี่ยวไมโครโฟน เดอะเน็กเค็ดโชว์ ครั้งที่ 4 ตอน ซะอย่างงั้น ให้แฟน ๆ ได้เฮฮากันในเร็วๆนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-03-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ