ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการห้องเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการห้องเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการห้องเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ width=

รายละเอียดข่าว

                วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และคณะ จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการบริหารจัดการห้องเรียนรวม ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมบุคลากรฝ่ายห้องเรียนรวมและสื่อ (บร.) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการบริหารจัดการห้องจากทีมงานเป็นอย่างดี พร้อมที่จะนำมาปฏิบัติ และทำแผนบริหารจัดการรองรับการให้บริการห้องเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-09-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ