วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 3 ปี


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 3 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 3 ปี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 3 ปี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี สำนักศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
สำนักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในวิชาศึกษาทั่วไป กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินภารกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-09-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ