สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555
 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้ร่วมแสดงความยินดีในงาน 60 ปี เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-09-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ