โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา”


โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา”
 โครงการ   “สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา”     width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-15.00น. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และ นายสมหวัง เพ็ชร์กลาง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้ร่วมจัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา” ณ วัดชัยจูมพล บ้านขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปและสำนักตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ