สำนักศึกษาทั่วไปร่วมพิธีสวดอิติปิโสบทพุทธคุณ 56 จบ ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ


สำนักศึกษาทั่วไปร่วมพิธีสวดอิติปิโสบทพุทธคุณ 56 จบ ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ
  สำนักศึกษาทั่วไปร่วมพิธีสวดอิติปิโสบทพุทธคุณ  56  จบ ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีสวดอิติปิโสบทพุทธคุณ 56 จบ ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ ในโอกาสที่อัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวไว้ ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นำสวดโดยนิสิตชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตามที่พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวทโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบพระบรมสารีริกธาตุและกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานและปลูกเป็นศิริมงคล สำหรับเป็นเครื่องระลึกสักการะแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งกำหนดทำพิธีอัญเชิญรับมอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 จากวัดป่ามัชฌิมาวาสมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอัญเชิญประดิษฐานชั่วคราวไว้ ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย ( ฝั่งตรงข้ามห้องอธิการบดี ) ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดให้มีการสวดอิติปิโสถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุทุกวันพระในช่วงที่ประดิษฐานชั่วคราว ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-11-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ