เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2555


เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2555
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี  2555 width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมขบวนแห่และพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธิอัญเชิญพระเวสสันดร พิธีแห่พระเวชสันดรเข้าเมือง ขบวนกลองยาว ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่ผ้าผะเหวด ขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ และร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน มีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์
และในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีแห่แห่กันฑ์หลอนในงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 และได้เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำกัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพล โดยมีเจ้าภาพประจำกันฑ์ จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์ และประเคนเครื่องไทยธรรม จากนั้นมีขบวนแห่ต้นเงินเพื่อร่วมทำบุญของแต่ละคณะ หน่วยงาน สถาบัน สำนัก และศูนย์ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามลำดับ

โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะนักเทศน์ “ธรรมทานเสียงทอง” วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญนำโดยพระครูสุวรรณ ธรรมวิมล,พระอาจารย์วัน ธรรมปาโล และพระอาจารย์ฉวีชัย ธรรมโลเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โดยเริ่มจากกัณฑ์ทศพร ไปจนถึงนครกัณฑ์รวมสิบสามกัณฑ์ ซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งวันจนถึงค่ำ และมีความเชื่อกันว่าหากใครฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรจบผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์มาก มีการแสดงประกอบกัณฑ์เทศจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนการบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ โดยอาจารย์และนิสิต จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีโรงทาน บริการอาหาร เครื่องดื่มตลอดทั้งวัน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ