โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ


โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ในการนี้มี อาจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) พร้อมด้วยคณาจารย์และ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Andrew Biggs จากสถาบัน แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ 45 ปี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้มีทักษะและวิธีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง มีความสามารถในด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยภายในประชาคมอาเซียน ตาม Theme งานคือ “จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน” มีนักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้กว่า 1,500 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ