สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าขอพรและมอบกระเช้า ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ , รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ