สวัสดีปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป


สวัสดีปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
สวัสดีปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าขอพรและมอบกระเช้า แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และรองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ