ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2556


ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2556
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2556  width=

รายละเอียดข่าว

                 ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับการอนุเคราะห์ของรางวัลในการจับสลากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรจากคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป และผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ จำนวนหลายรางวัล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ