บริหารห้องเรียนรวม GE เร่งซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนรวมให้พร้อมใช้งาน


บริหารห้องเรียนรวม GE เร่งซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนรวมให้พร้อมใช้งาน
บริหารห้องเรียนรวม GE  เร่งซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนรวมให้พร้อมใช้งาน width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการซ่อมแซมเวทีห้องเรียนรวม 6A23 คณะเทคโนโลยี (ที่ตั้งในเมือง) ที่มีการผุพัง โดยมีนายจักรพงศ์ กุตเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานจัดการห้องเรียนและสื่อ กลุ่มงานสารสนเทศ ได้เข้าดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังจากนี้จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจสภาพห้องเรียนรวมทั้ง 52 ห้อง และเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงต่อไปเพื่อให้พร้อมใช้งานในการจัดเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 30-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ