บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ นำคณะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556

โดย นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินสยาม ทรงกอบกู้เอกราชจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงยอมเสียสละ และอดทนต่อการเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งยังได้ฝึกปรือฝีมือ และตำราวิชัยยุทธ กระทั่งเมื่อได้รับอิสรภาพ จึงได้รวบรวมไพล่พล และประกาศอิสรภาพจากการถูกกดขี่ข่มเหงโดยเจ้าผู้ครองนครพม่า โดยทรงกระทำยุทธหัตถีจนชนะพระมหาอุปราช และทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะพม่าอย่างเด็ดขาดในสมัยนั้น และพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคตในปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ขณะพระชนมายุ 50 พรรษา คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต และให้ประกอบรัฐพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ