มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป


มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและโล่ขอบคุณการ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 10/2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ