การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแนะนำการใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแนะนำการใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแนะนำการใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. งานศูนย์ภาษา กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแนะนำการใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-209 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการทดสอบดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2556 จัดสอบโดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ