ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นตรวจสอบประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)


ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นตรวจสอบประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  ลงพื้นตรวจสอบประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-209 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักศึกษาทั่วไป และนายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นตรวจสอบประสิทธิภาพและให้กำลังใจนิสิตปริญญาตรีในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2556 เริ่มวันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2556 จัดสอบโดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ