การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  สู่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ   ครั้งที่  1   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. งานพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 บ้านห้วยค้อ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วิทยากรนำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเครือข่าย และทีมขับเคลื่อนฯ รวมทั้งสิ้น 45 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ