คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์


คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
  คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์     width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00น. ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสาตร์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายปริญญ์ งามสุทธิ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ