สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต


สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ในโอกาสที่เดิน ทางมาตรวจประเมินรับรองสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ครั้งที่ 1/2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.สมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กำลัง ชุมพลบัญชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม พร้อมคณะกรรมการ รวม 7 คน ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนรวมที่มช้ในการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง RN-209 อาคารราชนครินทร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ