คณะผู้บริหารจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คณะผู้บริหารจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผู้บริหารจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม  เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์นาตยาภร บุญเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง กสิบาล รักษาการผู้อำนวยการดองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา และ อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับในครั้งนี้
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านระบบการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ