ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556


ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป และ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ณ วัดสุวรรณวาส ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ถวายเครื่องสังฆทานและถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 26 รูป นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้นำผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันถวายต้นดอกเงินที่ได้จากบุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญถวายเข้าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสุวรรณวาสในครั้งนี้ ทั้งนี้มียอดบริจาคทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 14,500 บาท

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ