การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ/ก.พ.ร.


การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ/ก.พ.ร.
การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ/ก.พ.ร. width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และ ก.พ.ร. ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม RN-105 ชั้น 1อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 45 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ