กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556


กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมขบวนแห่ต้นเงินร่วมองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 และทอดถวาย ณ วัดกู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2556 ขึ้น ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ณ วัดกู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/ สำนัก/ ศูนย์/ สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี ในเวลา 17.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนตรัย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชาวบ้านรอบนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10 .00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีม หาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ณ วัดกู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชาวบ้าน เข้าร่วมจำนวนมาก ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้ปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,023,999 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นทุนสร้างกำแพงวัดต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ