ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม


ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม
 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จัทนร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ การอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ