5 ธันวามหาราช


5 ธันวามหาราช
5  ธันวามหาราช width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 โดยพร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดยเวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้นำข้าราชการ พนักงานและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตร โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะข้าราชการ พนักงาน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นได้นำคำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และในเวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำข้าราชการและพนักงาน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2556 โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัย นำคำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้กว่า 5,000 คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 09-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ