วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี


วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายภานุพล ปะสังขีนี บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับรางวัล ลูกจ้างดีเด่น ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี โดยมีนายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน
ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะครบกำหนด 19 ปี นับแต่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และย่างเข้าปีที่ 46 นับแต่การเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นมา สภาพข้อมูลในปัจจุบันปี 2556 มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานคณะ 20 คณะ และมีหน่วยงานสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตทั้งหมด 173 หลักสูตร เป็น ป.ตรี 88 หลักสูตร ป.โท 55 หลักสูตร และป.เอก 30 หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งหมด 44,233 คน ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา สถาบันแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว ร่วม 108,824 คน สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ปีนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้แก่ ในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 พร้อมการเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ช่วงกลางวัน เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่องหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และช่วงเย็น จะเป็นงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี ในชื่องานราตรีเหลืองเทา เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติต่างๆ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทต่างๆ ,รางวัลโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ,รางวัลเรื่องเล่าเร้าพลังของนิสิต , รางวัลหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556 ก่อนที่จะร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ