สวัสดีปีใหม่ 2557


สวัสดีปีใหม่ 2557
สวัสดีปีใหม่ 2557 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
จากนั้นเวลา 11.30 น. อาจารย์ ดร. ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 สำศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ