การรับฟังการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักศึกษาทั่วไป


การรับฟังการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักศึกษาทั่วไป
การรับฟังการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักศึกษาทั่วไป จากคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นำโดย รองศาสตราจารย์ฉลาด จันทร์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสร็ฐสิทธิ์ และนายชยภร ศิริโยธา ณ ห้องประชุม RN1–105 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน นำบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมรับฟังผลการประเมินในครั้งนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ