โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-209 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ อาจารย์สุนัย อิ่มอุรัง อาจารย์บูรณาพร พลธิรักษา และอาจารย์ดวงเดือน บุญมาส ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 325 คน ร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดสอบโดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-01-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ