สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการสำรองที่นั่งและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2553


สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการสำรองที่นั่งและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2553
สำนักศึกษาทั่วไป  ให้บริการสำรองที่นั่งและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน  ปีการศึกษา 2/2553   width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป เปิดให้บริการนิสิต ในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2553 โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ลงทะเบียนในช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม 2553

ลงทะเบียนในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2553

ลงทะเบียนในช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2553 (มีค่าปรับในการลงทะเบียน)

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-10-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ