ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป


ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ขอแสดงความยินดี  ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงศ์ เสนไสย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ : สำนักศึกษาทั่วไป,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,กรรมการประจำสำนัก,กลุ่มงานสารสนเทศ,งานประชาสัมพันธ์,งานการประชุม
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-02-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ