การดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร
ของอาคารราชนครินทร์


การดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร<br>ของอาคารราชนครินทร์
  การดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร<br>ของอาคารราชนครินทร์      width=

รายละเอียดข่าว

                 งานจัดการห้องเรียนและสื่อ กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ติดตามการดำเนินการทาสีภายนอกอาคารราชนครินทร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของห้างหุ้นส่วน โชคศิริกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบการทาสีบริเวณโดยรอบของตัวอาคาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 นี้

คำสำคัญ : สารสนเทศ,งานอาคาร,ทาสี,ปรับปรุงอาคาร,เปิดซอง,สำนักศึกษาทั่วไป,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ge,msu
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-03-2014  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ