ประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐”


ประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐”
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศน์มหาชาติ  “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐”   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐” ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป นำโดยนางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ เป็นประธาน และมีนายดวงพร นามหิงษ์ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดของงานและพิธีการในครั้งนี้ให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบ และได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินงานด้วย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 และกำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ด้วยนั้น ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์หนังสือ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังกล่าว

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 25-11-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ