GE ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553


GE ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553
GE ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 -9 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี และระหว่างอาคาร C กับอาคาร D โดยได้จัดบูทแสดงผลงาน และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เล่นเกมส์ ตอบปัญหา และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

สำหรับในปี 2553 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะครบ 16 ปี และย่างเข้าปีที่ 43 นับแต่การเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้เห็นความสำคัญและรักสถาบัน และเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-12-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ