สวัสดีปีใหม่ 2554 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สวัสดีปีใหม่ 2554 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สวัสดีปีใหม่ 2554  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2553 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต , รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ