ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2554


ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2554
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2554 ณ ร้านอาหารแผ่นดินทอง โดยได้รับการอนุเคราะห์ของรางวัลในการจับสลากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรจากคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป และผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ จำนวนหลายรางวัล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ