ขอขอบคุณจากใจ และสวัสดีปีใหม่ 2554 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป


ขอขอบคุณจากใจ และสวัสดีปีใหม่ 2554 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ขอขอบคุณจากใจ และสวัสดีปีใหม่ 2554  คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , , คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ , ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ , ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ในโอกาสที่ท่านได้กรุณาให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดีๆ ในการทำงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไปด้วยดีตลอดมา

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-01-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ