“ค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด”


“ค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด”
“ค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด” width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้ประสานงานหลักโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 7/2553 “ค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด” ระหว่างวันที่ 24 , 27 – 29 มกราคม 2554 ณ พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดค่าย ครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด
2. เพื่อพัฒนาวิธีการสอนแบบบูรณาการ และ การสอนส่งเสริมกระบวนการคิด
3. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปและหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะวิจัย จำนวน 22 คน , ครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 101 คน , นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 210 คน , ผู้ประสานงาน จำนวน 2 คน รวม 355 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ