วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 2 ปี


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 2 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป  ครบรอบ 2 ปี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 2 ปี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักศึกษาทั่วไป อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเวลา 06.00 น. ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป , ถวายภัตราหารเช้า , ถวายสังฆทานและจตุปัจจัย , พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน

สำนักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในวิชาศึกษาทั่วไป กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินภารกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-02-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ