“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554


“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมลงนามถวายราชสักการะ เนื่องใน
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม และกล่าวโอวาทแก่ผู้มาร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554

ด้วยวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการกำหนดจัดงานพิธีทั้ง 2 เข้าด้วยกัน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ