นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 เยี่ยมชมสำนักศึกษาทั่วไป


นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 เยี่ยมชมสำนักศึกษาทั่วไป
นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554  เยี่ยมชมสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสำนักศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร ได้แก่ นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล , นายจักรพงศ์ กุตเสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ โดยได้กล่าวแนะนำบทบาทหน้าที่ในการให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักศึกษาทั่วไป เช่น การลงทะเบียนเรียน , การสำรองที่นั่ง , การเพิ่ม-ถอนรายวิชา , การยื่นคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิต และการให้บริการในเรื่องห้องเรียนรวม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ