เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2554


เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2554
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์  ประจำปี 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ – รดน้ำขอพรผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 -16.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี นำโดย อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ผู้อาวุโส กิจกรรมร่วมรำวงย้อนยุค กิจกรรมละเล่นพื้นบ้าน (สะบ้า) การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดขบวนแห่และการแต่งกายตามประเพณี และการประกวด MSU Songkran Talent โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรร่วมสรงน้ำพระ บุคลากรร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ