สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ ณ สำนักสงฆ์บุพพนิมิต จ.มหาสารคาม


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ ณ สำนักสงฆ์บุพพนิมิต จ.มหาสารคาม
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ ณ  สำนักสงฆ์บุพพนิมิต  จ.มหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ขุดสระน้ำ และสร้างกุฏิ ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า และประปา ณ สำนักสงฆ์บุพพนิมิต บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สำนักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ร่วมทอดถวายในครั้งนี้ด้วย

ด้วยทาง สำนักสงฆ์บุพพนิมิต ได้รับบริจาคที่ดินจากทางเจ้าภาพ คือ คุณมะปราง อะนันต์ จำนวน 30 ไร่ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่นาเดิม ทางสำนักสงฆ์บุพพนิมิต พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา จึงได้ร่วมใจกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อบูรณะปรับปรุงพื้นที่ ขุดสระน้ำ สร้างกุฏิ ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อให้พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ได้รับความสะดวกในการมาปฏิบัติธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ