วันฉัตรมงคล ประจำปี 2554


วันฉัตรมงคล ประจำปี 2554
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 โดยนายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำข้าราชการที่ร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ต่อไป

สำหรับวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ