อยากบอก อยากเล่า จ้า (KM)

------------------------------------------------------

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
        ไฟล์แนบ

รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน GE
        ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2559 (สอบวันที่ 20 พ.ค. 60)
        ไฟล์แนบ


ข่าวตารางเรียน (ย้อนหลัง) เฉพาะเจ้าหน้าที่
QR Code
งานตารางเรียนตารางสอบ